Szczegóły

Tytuł artykułu

CFD Prediction of Gas-Liquid Flow in an Aerated Stirred Vessel Using the Population Balance Model

Tytuł czasopisma

Chemical and Process Engineering

Rocznik

2014

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Chemical and Process Engineering

Data

2014

Identyfikator

ISSN 0208-6425

DOI

10.2478/cpe-2014-0005

×