Szczegóły

Tytuł artykułu

Numerical Calculations of WR-40 Boiler Based on its Zero-Dimensional Model

Tytuł czasopisma

Chemical and Process Engineering

Rocznik

2014

Numer

No 2 June

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Chemical and Process Engineering

Identyfikator

ISSN 0208-6425

×