Szczegóły

Tytuł artykułu

Bed-To-Wall Heat Transfer in a Supercritical Circulating Fluidised Bed Boiler

Tytuł czasopisma

Chemical and Process Engineering

Rocznik

2014

Numer

No 2 June

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Chemical and Process Engineering

Data

2014

Identyfikator

ISSN 0208-6425

DOI

10.2478/cpe-2014-0015

×