Szczegóły

Tytuł artykułu

Identification of the Oscillation Period of Chemical Reactors by Chaotic Sampling of the Conversion Degree

Tytuł czasopisma

Chemical and Process Engineering

Rocznik

2014

Numer

No 3 September

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Chemical and Process Engineering

Data

2014

Identyfikator

ISSN 0208-6425

DOI

10.2478/cpe-2014-0029

×