Szczegóły

Tytuł artykułu

An Investigation on the Efficiency of Air Purification Using a Biofilter with Activated Bed of Different Origin

Tytuł czasopisma

Chemical and Process Engineering

Rocznik

2014

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Chemical and Process Engineering

Data

2014

Identyfikator

ISSN 0208-6425

DOI

10.2478/cpe-2014-0033

×