Szczegóły

Tytuł artykułu

Computational Fluid Dynamics and Experimental Studies of a New Mixing Element in a Static Mixer as a Heat Exchanger

Tytuł czasopisma

Chemical and Process Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Chemical and Process Engineering

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

ISSN 0208-6425

DOI

10.1515/cpe-2015-0005

×