Szczegóły

Tytuł artykułu

Towards a Numerical Model of Bacterial Filtration in Fibrous Filters

Tytuł czasopisma

Chemical and Process Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Chemical and Process Engineering

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

ISSN 0208-6425

DOI

10.1515/cpe-2015-0007

×