Szczegóły

Tytuł artykułu

Prediction of coking dynamics for wet coal charge

Tytuł czasopisma

Chemical and Process Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 3 September

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Chemical and Process Engineering

Identyfikator

ISSN 0208-6425

DOI

10.1515/cpe-2015-00120

×