Szczegóły

Tytuł artykułu

Intensification of heat transfer between heat exchange surfaces at low RE values

Tytuł czasopisma

Chemical and Process Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 3 September

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Chemical and Process Engineering

Identyfikator

ISSN 0208-6425

DOI

10.1515/cpe-2015-001203

×