Szczegóły

Tytuł artykułu

Comparison of adsorption of Cd(II) and Pb(II) ions on pure and chemically modified fly ashes

Tytuł czasopisma

Chemical and Process Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 2 June

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Chemical and Process Engineering

Identyfikator

ISSN 0208-6425

×