Szczegóły

Tytuł artykułu

Determination of technical and economic parameters of an ionic transport membrane air separation unit working in a supercritical power plant

Tytuł czasopisma

Chemical and Process Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 3 September

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Chemical and Process Engineering

Identyfikator

ISSN 0208-6425

×