Szczegóły

Tytuł artykułu

Correlation between air flow rate and pollutant concentrations during two-stage oak log combustion in a 25 KW residential boiler

Tytuł czasopisma

Chemical and Process Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 3 September

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Chemical and Process Engineering

Identyfikator

ISSN 0208-6425

×