Szczegóły

Tytuł artykułu

CFD modelling of combustion in HCCI engine using avl fire software

Tytuł czasopisma

ECONTECHMOD

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Branch in Lublin ; Lviv Polytechnic National University ; Foundry Research Institute in Cracow

Identyfikator

ISSN 2084–5715
×