Szczegóły

Tytuł artykułu

Modeling of the Thermodynamic Properties of Liquid Fe-Ni and Fe-Co Alloys From the Surface Tension Data<br />Modelowanie Właściwości Termodynamicznych Ciekłych Stopów Fe-Ni I Fe-Co W Oparciu O Dane Napięcia Powierzchniowego

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.2478/v10172-011-0002-3

×