Szczegóły

Tytuł artykułu

Foreign direct investment in ukrainian economy.Eff ects of foreign direct investment involvment

Tytuł czasopisma

ECONTECHMOD

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Lviv Polytechnic National University ; Foundry Research Institute in Cracow ; Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Identyfikator

ISSN 2084–5715
×