Szczegóły

Tytuł artykułu

Performance-increasing method ofa wireless system based on determination of time-frequency localization propertiesof OFDM signal

Tytuł czasopisma

ECONTECHMOD

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Branch in Lublin ; Lviv Polytechnic National University ; Foundry Research Institute in Cracow

Identyfikator

ISSN 2084–5715
×