Szczegóły

Tytuł artykułu

Qualitative methods for research of transversal vibrationsof semi-infi nite cable under the action of nonlinear resistance forces

Tytuł czasopisma

ECONTECHMOD

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Lviv Polytechnic National University ; Foundry Research Institute in Cracow ; Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Identyfikator

ISSN 2084–5715
×