Szczegóły

Tytuł artykułu

Experimental Study on Thermodynamics of The Bi-Cu-Sn System<br />Badania Doświadczalne Stopów Bi-Cu-Sn

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.2478/v10172-011-0010-3

×