Szczegóły

Tytuł artykułu

La forme V TAFA''ALA de l'arabe classique vue par le grammairien radT al-dmal-astarabadT

Tytuł czasopisma

Folia Orientalia

Rocznik

2012

Numer

vol. XLIX

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0015-5675
×