Szczegóły

Tytuł artykułu

Personal potential of manager as a prerequisite of realizationof managerial potential of enterprise

Tytuł czasopisma

ECONTECHMOD

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Lviv Polytechnic National University ; Foundry Research Institute in Cracow ; Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Identyfikator

ISSN 2084–5715
×