Szczegóły

Tytuł artykułu

Modeling of investment development of national economyof Ukraine on basis of regression analysis

Tytuł czasopisma

ECONTECHMOD

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Lviv Polytechnic National University ; Foundry Research Institute in Cracow ; Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Identyfikator

ISSN 2084–5715
×