Szczegóły

Tytuł artykułu

Identification of Structural Defects of Metal Composite Castings with The Use of Elastic Waves<br />Identyfikacja Defektów Struktury Metalowych Odlewów Kompozytowych ZA Pomocą Fal Sprężystych

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.2478/v10172-011-0014-z

×