Szczegóły

Tytuł artykułu

The Domain Structure of Die-Upset Anisotropic Magnet Based On Nd-(Fe, Co)-B Alloy<br />Struktura Domenowa Anizotropowego Odkształconego Na Gorąco Magnesu Na Bazie Związku Nd-(Fe, Co)-B

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.2478/v10172-011-0018-8

×