Szczegóły

Tytuł artykułu

Oaths in Modern Spoken Egyptian Judeo-Arabic with a Comparison to OathsTaken by Christians and Muslims

Tytuł czasopisma

Folia Orientalia

Rocznik

2012

Numer

vol. XLIX

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0015-5675
×