Szczegóły

Tytuł artykułu

Functional Properties of Aluminide Layer Deposited on Inconel 713 LC Ni-based Superalloy in the CVD Process<br />Właściwości Użytkowe Warstwy Aluminidkowej Wytworzonej W Procesie CVD Na Stopie Niklu Inconel 713 LC

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.2478/v10172-011-0022-z

×