Szczegóły

Tytuł artykułu

Considering the negative factorsin enterprise management

Tytuł czasopisma

ECONTECHMOD

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Lviv Polytechnic National University ; Foundry Research Institute in Cracow ; Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Identyfikator

ISSN 2084–5715
×