Szczegóły

Tytuł artykułu

Optimization of marketing strategy’s selection processin automobile company

Tytuł czasopisma

ECONTECHMOD

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Lviv Polytechnic National University ; Foundry Research Institute in Cracow ; Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Identyfikator

ISSN 2084–5715
×