Szczegóły

Tytuł artykułu

Mathematical Modeling and numerical ANALYSIS ofnonstationary plane-parallel flows of viscous incompressible fluid by R-functionsand Galerkin Method

Tytuł czasopisma

ECONTECHMOD

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Lviv Polytechnic National University ; Foundry Research Institute in Cracow ; Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Identyfikator

ISSN 2084–5715
×