Szczegóły

Tytuł artykułu

The Effect of the Strain Path and the Second Phase Particles on the Microstructure and the Texture Evolution of the AA3104 Alloy Processed by ECAP<br />Wpływ schematu odkształcenia oraz cząstek drugiej fazy na rozwój mikrostruktury i tekstury stopu AA3104 przetwarzanego metodą wyciskania w kanale równokątowym

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 2 June

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×