Szczegóły

Tytuł artykułu

Noch einmal zum 34. Kapitel der Goldwiesen – al-Mas‘ūdī über die Slawen

Tytuł czasopisma

Folia Orientalia

Rocznik

2013

Numer

vol. L

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0015-5675
×