Szczegóły

Tytuł artykułu

Cyclic Voltammetric Studies of Tellurium in Diluted HNO3 Solutions<br />Woltamperometryczne badania telluru w rozcieńczonych roztworach HNO3

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 2 June

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×