Szczegóły

Tytuł artykułu

Manfred Woidich, Wortatlas der arabischen Dialekte, Band II:Materielle Kultur (by Andrzej Zaborski)

Tytuł czasopisma

Folia Orientalia

Rocznik

2013

Numer

vol. L

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0015-5675
×