Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of Human Activity on Diversity of Peatland Phytocenosis in Miękinia Near Wrocław

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810
×