Szczegóły

Tytuł artykułu

Kitābu ʻumdati ṭ-ṭabīb fī maʻrifati nnabāt likulli labīb(by Juan Pedro Monferrer-Sala)

Tytuł czasopisma

Folia Orientalia

Rocznik

2013

Numer

vol. L

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0015-5675
×