Szczegóły

Tytuł artykułu

Again on the “Yemenite connection” of Andalusi Arabic and other WesternArabic dialects

Tytuł czasopisma

Folia Orientalia

Rocznik

2014

Numer

vol. LI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0015-5675
×