Szczegóły

Tytuł artykułu

Information technology for Ukrainian Sign Language translation based on ontologies

Tytuł czasopisma

ECONTECHMOD

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Lviv Polytechnic National University ; Foundry Research Institute in Cracow ; Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Identyfikator

ISSN 2084–5715
×