Szczegóły

Tytuł artykułu

Aṣ-ṣādu llatī ka-s-sīn – evidence for an affricated Ṣād in Sibawayh?

Tytuł czasopisma

Folia Orientalia

Rocznik

2014

Numer

vol. LI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0015-5675
×