Szczegóły

Tytuł artykułu

Numerical Models of Hardening Phenomena of Tools Steel Base on the TTT and CCT Diagrams<br />Modele numeryczne zjawisk hartowania stali narzędziowej oparte na wykresach CTPi oraz CTPc

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 2 June

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490
×