Szczegóły

Tytuł artykułu

From a Non-Argument-Dative to an Argument-Dative: The character and originof the qṭīl lī construction in Syriac and Jewish Babylonian Aramaic

Tytuł czasopisma

Folia Orientalia

Rocznik

2014

Numer

vol. LI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0015-5675
×