Szczegóły

Tytuł artykułu

The Occurrence Of Haloacetic Acids In Krakow Water Distribution System

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810
×