Szczegóły

Tytuł artykułu

Soil Microbial Activity As Influenced By Integrated And Conventional Production Systems

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810
×