Szczegóły

Tytuł artykułu

Basic laws of aircraft design

Tytuł czasopisma

ECONTECHMOD

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Branch in Lublin ; Lviv Polytechnic National University ; Foundry Research Institute in Cracow

Identyfikator

ISSN 2084–5715
×