Szczegóły

Tytuł artykułu

Optimization of information flows of logistic supply chain

Tytuł czasopisma

ECONTECHMOD

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Branch in Lublin ; Lviv Polytechnic National University ; Foundry Research Institute in Cracow

Identyfikator

ISSN 2084–5715
×