Szczegóły

Tytuł artykułu

Cadmium And Copper Toxicity Assessment In Activated Sludge Using Ttc Bioassay

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2011

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810
×