Szczegóły

Tytuł artykułu

Recent Trends in International Migration in Poland.

Tytuł czasopisma

Central Eastern European Migration Review

Rocznik

2012

Wolumin

Vol 1

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk, Ośrodek Badań nad Migracjami UW

Identyfikator

ISSN 2300-1682
×