Details

Title

Izabela Grabowska-Lusińska, Migrantów ścieżki zawodowe „bez granic”

Journal title

Central Eastern European Migration Review

Yearbook

2012

Volume

Vol 1

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk, Ośrodek Badań nad Migracjami UW

Identifier

ISSN 2300-1682
×