Szczegóły

Tytuł artykułu

Robotnicza arystokracja i biedni profesjonaliści. Imigranci z Polski i byłego Związku Radzieckiego w Nowym Jorku na przełomie XX i XXI wieku [Top Rank Labourers and Poor Professionals. Polish and Post-Soviet Immigrants in New York City at the Turn of the 20th and 21st Century]

Tytuł czasopisma

Central Eastern European Migration Review

Rocznik

2013

Wolumin

Vol 2

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk, Ośrodek Badań nad Migracjami UW

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1682
×