Details

Title

Chromitites from the Braszowice-brzeźnica Massif, Lower Silesia - Potential Chromium Source for Industry?

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2012

Volume

vol. 28

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Description

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management is a journal of the MEERI PAS and the Committee for Sustainable Mineral Resources Management of the Polish Academy of Sciences. The journal has been published continuously since 1985. It is one of the leading journals in the Polish market, publishing original scientific papers by Polish and foreign authors in the field broadly understood as the management of mineral resources. Articles are published in English. All articles are reviewed by at least two independent reviewers (the Editorial Board selects articles according to the “double-blind review” principle).

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2012

Identifier

ISSN 0860-0953

References

Barnes S. J., Roeder P. L. 2001 - The Range of Spinel Compositions In Terrestrial Mafic and Ultramafic Rocks v. 42, pp. 2279-2302. ; Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polski i Świata 2009. Red. Smakowski T., Ney R., Galos K. Wyd. 1. Kraków 2011. ; Birecki T. (1962), Występowanie chromitów w Tąpadłach, Przegląd Geologiczny, 3, 144. ; Bock M., 1868 - Über einige Schlesische Mineralien deren Constitution und einige andere analitische Resultate. Doktor Dissertation. Breslau, s. 1-26. ; Cholewicka-Meysner D. (1993), Problematyka rudna masywów ultrazasadowych i zasadowych Dolnego Śląska w świetle badań geofizycznych, Acta Universitasis Wratislaviensis, 1412, 145. ; Cholewicka-Meysner D. (1995), Przewodnik LXVI zjazdu PTG. Rocznik PTG, wydanie specjalne - 50 lat polskich badań geologicznych na Dolnym Śląsku, 49. ; Coleman R. (1977), Ophiolites. Ancient Oceanic Lithosphere?. ; Delura K. (1996), Mineralizacja kruszcowa w skałach zasadowych i ultrazasadowych w rejonie Braszowic i Brzeźnicy na Dolnym Śląsku. Praca Magisterska. ; Delura K. (2001), Mineralizacja kruszcowa w zserpentynizowanych skałach ultramaficznych masywów Braszowice-Brzeźnica i Gogołów-Jordanów na Dolnym Śląsku. ; Dick H. (1984), Chromian spinel as a petrogenic indicator in abyssal and alpine-type peridotites and spatially associated lavas, Contributions to Mineralogy and Petrology, 86, 1, 54, doi.org/10.1007/BF00373711 ; Dubińska E. (1997), The Sudetic ophiolite: current view on its geodynamic model, Geological Quarterly, 41, 1, 1. ; Dubińska E. (2004), U-Pb dating of serpentinization: Hydrothermal zircon from a metasomatic rodingite shell (Sudetic ophiolite, SW Poland), Chemical Geology, 203, 3-4, 183, doi.org/10.1016/j.chemgeo.2003.10.005 ; Dziedzicowa H. (1989), Gabra Braszowic jako człon waryscyjskiego kompleksu ofiolitowego, Acta Universitasis Wratislaviensis, 1113, 57. ; Farbisz J. (1979), Dokumentacja badań geoelektrycznych i magnetycznych - temat: Braszowice-Brzeźnica. ; Fiedler H. (1863), Die Mineralien Schlesiens mit Berücksichtigung der angrenzenden Länder. ; Gajewski Z. (1974), Masyw serpentynitowy Grochowa-Braszowice oraz jego znaczenie surowcowe, Biuletyn Instytutu Geologicznego, 280, 7, 49. ; Glocker E. (1927), Beiträge zur mineralogischen der Kenntniss der Sudetenländer insbesondere Schlesiens, 1, 1. ; González I. (2011), Przemysł żelaza i stali: analiza stanu obecnego z perspektywy rynku światowego, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 27, 3, 5. ; Gunia P. (1989), Lower and Upper Paleosoic Metabasites and Ofiolites of Polish Sudetes, 113. ; Gunia P. (1992), Petrologia skał ultrazasadowych z masywu Braszowic-Brzeźnicy (blok przedsudecki), Geologia Sudetica, 26, 1-2, 119. ; Gunia P. (1995), Wybrane zagadnienia petrologii skał ultrazasadowych masywu Braszowic-Brzeźnicy, Przewodnik LXVI zjazdu PTG. Rocznik PTG, wydanie specjalne - 50 lat polskich badań geologicznych na Dolnym Śląsku, 217. ; Jamrozik L. (1995), Geologia ofiolitów z obrzeżenia bloku sowiogórskiego, null, 193. ; Kądziałko-Hofmokl M. (2010), Magnetic Mineralogy and Paleomagnetism of Serpentinized Ultramafic Rocks from the Braszowice-Brzeźnica Fragment of Sudetic Paleosoic Ophiolite, Acta Geophisica, 58, 269, doi.org/10.2478/s11600-009-0054-1 ; Kosmann B. (1888), Über neuere Aufschlüsse betreffend des Vorkommen der Chromeisenerze in Niederschlesien, Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur bd, 65. ; Kowarz M. (1965), Rozważania nad genezą magnezytów rejonu Grochów-Braszowice koło Ząbkowic Śląskich, Biuletyn Geologiczny Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, 5, 63. ; Kryza R. (2004), The Sudetic geological mosaic: Insights into the root of the Variscan orogen, Przegląd Geologiczny, 52, 8/2, 761. ; Kunisch H. (1887), Über das Vorkommen von Chromeisenstein in dem Serpentin der Grochauer Berge südwestlich von Frankenstein, 64. ; Lis J. (1986), Minerały Dolnego Śląska, 1. ; Madziarz M. (2007), Eksploatacja małego złoża na tle wielkich wydarzeń - rzecz o kopalni chromitu w Tąpadłach, null, 42. ; Majerowicz A. (1979), Wystąpienie rodingitów w masywie serpentynitowym Gogołów-Jordanów, Przegląd Geologiczny, 27, 43. ; Mazur S. (2006), The Variscan Orogen in Poland, Geological Quarterly, 50, 1, 89. ; Narębski W. (1982), On the Nature, Origin and Geotectonic Significance of Ophiolites and Related Rock Suites in the Polish Part of the Sudetes, Ofioliti, 2/3, 407. ; Singer B. (1820), Über das Vorkommen des Chromeisens in Schlesien, Karstens Archiv für Bergbau und Hüttenwesen, 3, 82. ; Spangenberg K. (1943), Die Chromerzlagerstätte von Tampadel am Zobten, Zeitschrift für praktische Geologie, 51, 2, 13. ; Stevens R. (1944), Composition of Some Chromites of the Western Hemisphere, American Mineralogist, 29, 1-2, 1. ; Stowe C. (1994), Compositions and Tectonic Settings of Chromite Deposits through Time, Economic Geology, 89, 3, 528, doi.org/10.2113/gsecongeo.89.3.528 ; Surowce Mineralne Świata. Mangan - Mn, Chrom - Cr. Red. A. Bolewski. Wyd. 1. Warszawa, Wydawnictwa Geologiczne, 1981. ; Traube H. (1888), Die Minerale Schlesiens. ; Websky M. (1873), Über Grochauit und Magnochromit, Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 25, 394. ; <a target="_blank" href='http://www.mineralnet.co.uk'>www.mineralnet.co.uk</a>

DOI

10.2478/v10269-012-0002-6

×