Szczegóły

Tytuł artykułu

Witold Kula, Nina Assorodobraj-Kula, Marcin Kula (2012), Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1890-1891 [Emigrants’ Letters from Brasil and the United State 1890-1891]

Tytuł czasopisma

Central Eastern European Migration Review

Rocznik

2013

Wolumin

Vol 2

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk, Ośrodek Badań nad Migracjami UW

Identyfikator

ISSN 2300-1682
×