Szczegóły

Tytuł artykułu

The Importance of Sludge Microorganisms in Nitrogen Transformations in Podzolic Soil Amended with Sewage Sludge<br>Znaczenie Mikroorganizmów Osadowych w Przemianach Azotu w Glebie Bielicowej Wzbogaconej Osadem Ściekowym

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×